Voorlichtingscampagne cases

Voorlichtingscampagne Ik regel mijn zorg goed

VoorlichtingscampagneMinisterie VWS: ‘Ik regel mijn zorg goed’

Landelijke campagne om lastig te bereiken doelgroepen, bekend te maken met de veranderingen in de zorg en de zorgverzekering.

In samenwerking met het Ministerie van VWS en reclamebureau Publicis hebben wij op geselecteerde locaties door heel Nederland onze stand geplaatst. Wij maken mensen persoonlijk wegwijs in alle veranderingen en achtergronden van de zorg en de zorgverzekering. Dit leidt tot meer begrip en heeft veel mensen gerustgesteld.

Doel

  • Informeren over veranderingen in de zorg
  • Mensen geruststellen en doorverwijzen naar de juiste loketten

Resultaat

  • Deze campagne heeft geleid tot geruststelling en antwoorden op vele vragen
Voorlichtingscampagne Ik regel mijn zorg goed

Voorlichtingscampagnehartafwijking.com

Landelijke lancering van een online patiënten portaal over aangeboren hartafwijkingen. Introduceren van het platform bij de doelgroep en hen voorlichten over de mogelijkheden en het gebruik.

Doel

  • De doelgroep informeren over het bestaan van dit platform

Resultaat

  • De 20 grootste ziekenhuizen in Nederland bezocht
  • Zorgprofessionals, artsen en patiënten wegwijs gemaakt op het platform
  • Volgers voor de nieuwsbrief ingeschreven

Meer informatie? Neem gerust contact op!

2 + 9 =