2c2a6132-ccd0-4ae4-9e0f-dfae1218730f_edi

Zorg van Nu

Ministerie VWS

Nationale campagne waarbij we bewustwording creëren over de mogelijkheden van innovaties in de zorg.

In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het reclamebureau bezoekt ons 'Zorg van Nu' team verschillende zorggerelateerde locaties door heel Nederland. Tijdens deze bezoeken informeren, inspireren en motiveren wij zorgconsumenten en -professionals over slimme zorgoplossingen. Onze adviseurs bieden bezoekers als het ware een pad tussen alle bomen in het bos dat e-Health heet. 

Ik regel mijn zorg goed

Ministerie VWS

Landelijke campagne om verschillende doelgroepen bekend te maken met de veranderingen in de zorg en de zorgverzekering.

In samenwerking met het Ministerie van VWS en het reclamebureau plaatsen wij op geselecteerde locaties door heel Nederland onze stand. Onze adviseurs maken mensen persoonlijk wegwijs in alle veranderingen en achtergronden van de zorg en de zorgverzekering.