White Label Campus

Training, maar dan anders. Uitgaand van de mens en de persoonlijke behoeften, gebruikmakend van praktijkcases en interactie. Binding, erkenning en veiligheid zijn onze kernwaarden, eigenlijk de basisbehoeften van ieder mens om te groeien en gelukkig te zijn.

De Campus biedt verschillende modules* waarin we commerciële vaardigheden ontwikkelen door ondernemerschap te stimuleren en mensen verantwoordelijkheid te geven. 

*Klantbeleving, Klantpsychologie, Cross en Upsell, Verkoopvaardigheden, Pepsessie. 

Uiteindelijk verkoop je altijd jezelf en komen klanten aandacht en bevestiging bij je halen. De realiteit werpt een totaal andere blik op het vak van verkoper. De psychologie achter de gesprekken vormt een brede basis voor persoonlijke groei. 

Als we targets vervangen door doelen, ofwel "moeten" vervangen door "willen", gaan resultaten meetbaar omhoog. Je leert jezelf verkopen, een verkoopgesprek te houden wat bij jouw persoonlijkheid past en vooral met veel plezier te werken aan je doelen en persoonlijke ontwikkeling. 

Teams & Leadership

Teamspirit

Met je team naar the next level! Bij verandering, rolverdeling,  verwachtingen/verantwoordelijkheden of wellicht weerstand, ondersteunen wij bij het vinden van het gezamenlijke doel. Rollen stemmen we opnieuw af door te achterhalen wie de denkers, doeners en voelers zijn in het team, zodat ze optimaal tot hun recht komen. Samen maken we een concreet plan van aanpak en de uitrol ervan!

 

Leiderschapstrainingen

Omzet of marktaandeel, lange of middellange termijn, hebben we de juiste expertise in huis en hebben we nog binding met de gemaakte keuzes. Zijn ieders intenties nog zoals ze bij de start waren en zijn de rollen nog goed verdeeld? Hoe krijgen we onze mensen mee in de noodzakelijke verandering? Kunnen we ze binding, erkenning en veiligheid blijven bieden en hoe doen we dat dan?  Kwetsbare vraagstukken met een mega impact. Wij pakken de rol van onafhankelijk klankbord en faciliteren in het begeleiden van het proces naar een gedragen doel.