Campus

Leiderschapstrainingen

Teamspirit

Met je team naar the next level! Bij verandering, rolverdeling,  verwachtingen/verantwoordelijkheden of wellicht weerstand, ondersteunen wij bij het vinden van het gezamenlijke doel. Rollen stemmen we opnieuw af door te achterhalen wie de denkers, doeners en voelers zijn in het team, zodat ze optimaal tot hun recht komen. Samen maken we een concreet plan van aanpak en de uitrol ervan!

 

Leiderschapstrainingen

Omzet of marktaandeel, lange of middellange termijn, hebben we de juiste expertise in huis en hebben we nog binding met de gemaakte keuzes. Zijn ieders intenties nog zoals ze bij de start waren en zijn de rollen nog goed verdeeld? Hoe krijgen we onze mensen mee in de noodzakelijke verandering? Kunnen we ze binding, erkenning en veiligheid blijven bieden en hoe doen we dat dan?  Kwetsbare vraagstukken met een mega impact. Wij pakken de rol van onafhankelijk klankbord en faciliteren in het begeleiden van het proces naar een gedragen doel.